Belépés
facebook_page_plugin

Ki jelentkezzen iskolánkba?

Iskolánk olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik: jó tanulmányi eredményt értek el idegen nyelvből, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, érdeklődnek közgazdasági kérdések iránt, szeretnének magas óraszámban idegen nyelvet (angol, német, francia) tanulni, egyúttal várjuk mindazon diákok jelentkezését, akik nem jeles tanulók, ugyanakkor érdeklődnek a gazdasági kérdések iránt.

Iskolánkba a következő módokon lehet felvételt nyerni

Felvételi eljárás során

A.

Egységes központi felvételi eljárás tárgyai

 • anyanyelv (írásbeli)
 • matematika (írásbeli)

(Az elmúlt évek feladatai és megoldásaik megtalálhatók iskolánk www.karolyi-kozgazd.hu oldalán)
Anyanyelvből és matematikából a várható központi írásbeli vizsgatesztek, elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

Figyelem!
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben jelentkezési lapját a jelentkezési határidőig eljuttatta iskolánkba, a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjen meg intézményünkben.
Az egységes központi felvételi eljárásra hozzanak magukkal a tanulók tollat, ceruzát, vonalzót és a személyazonosság igazolására személyazonossági igazolványukat vagy diákigazolványukat, esetleg útlevelüket.

Az egységes központi felvételi vizsga megismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.

Egységes központi felvételi eljárás jelentkezési határideje
2018. december 07.

(Jelentkezési lapot a központi felvételire az általános iskolában vagy iskolánk titkárságán lehet átvenni ill. iskolánk WEB oldaláról lehet letölteni.)

Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos későbbi jelentkezési lappal, amelyet a középiskolákba és a szakiskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot a vizsga megrendezésére vállalkozó középiskolák vagy szakiskolák közül abba kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. (Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan középiskolába vagy szakiskolába fog jelentkezni, amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hova nyújtja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.)
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Egységes központi felvételi eljárás időpontja
2019. január 19-én 1000 (szombat)

Egységes központi felvételi eljárás pót időpontja
2019. január 24-én 1400 (csütörtök)

Ebben az időpontban csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal (január 20.), nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt, nem tudtak részt venni az írásbelin.

Egységes központi felvételi eljárás dolgozatainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk, melynek ideje:
2019. január 28. 0800-1600

Egységes központi felvételi eljárás eredmény hirdetése
2019. február 07-én 730-1400 (iskolánk titkárságán)

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk a fenti időpontban tájékoztatja a vizsgázókat, azaz az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a tanulónak átadja. A tanuló a vizsga eredményének ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt a már említett rendeletekben foglaltak szerint az általános felvételi eljárásban.

Azoknak a tanulóknak, akik nem veszik át a fent jelzett időpontig,
2019. február 07-én 1400-kor postai úton juttatjuk el értékelő lapjukat.

B.

Jelentkezési lap benyújtásának határideje
2019. február 18. (hétfő)

A felvételizőknek minden esetben jelentkezési lapot kell kitölteni az általános iskolában, amelyen meg kell jelölnie azt (azokat) az intézményeket, azon belül tagozatokat, ahol tovább kíván tanulni. Ezen a jelentkezési lapon igazolja az általános iskola az ott elért tanulmányi eredményeket is.
Jelentkezési lapok az általános iskolában szerezhetők be!

Amennyiben a tanulónak bármilyen felmentése van, kérjük a jelentkezési lappal együtt küldjék meg számunkra!

Iskolánk által szervezett felvételi eljárás

 • idegen nyelvből szóbeli felvételi vizsga
 • általános tájékozottsági beszélgetés (magyarul)

Iskolai felvételi ideje
2019. február 25-26. 1200
(Hétfő - Kedd)

Iskolai felvételi pótnap
2019. február 28. 1300 (Csütörtök)

Ebben az időpontban csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt, nem tudtak részt venni az írásbelin.

Figyelem!
Minden tanulónak, akinek jelentkezési lapja a jelentkezési határidőig megérkezik iskolánkba, értesítő levelet küldünk a felvételi vizsgával kapcsolatos teendőkről.
Kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjenek meg iskolánkban!
A felvételi vizsgára hozzák magukkal a tanulók a 8. osztályos magyar irodalom és matematika füzetüket, az ellenőrző könyvet, emellett a személyazonosság igazolására személyazonossági igazolványukat vagy diákigazolványukat, esetleg útlevelüket.

A felvételi eljárásban szerezhető pontok a következőkből adódnak:

 • központi írásbeli eredménye,
 • iskolánk felvételijén elért eredmény
 • általános iskolai tanulmányi eredmény

Központi írásbeli eredménye

Az egységes központi írásbeli felvételi eljáráson maximálisan 100 pont érhető el 
(50-50 pont matematika, anyanyelv).

Iskolánk felvételijén elért eredmény

 • idegen nyelv szóbelin (vizsgáztatóval a mindennapi élet témaköreiről folyik rövid beszélgetés) 40 pont lehet szerezni.
 • a magyar nyelvű általános tájékozottsági elbeszélgetésen (rövid, nem tananyaghoz kapcsolódó beszélgetés általános kérdésekről) maximálisan 10 pont kapható

Általános iskolából hozott pontszámok

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi eredményeket:

 • magyar nyelv és irodalomból (átlag),
 • matematikából,
 • történelemből,
 • tanult idegen nyelvből
 • egy választott tárgyból, amely lehet földrajz, fizika, kémia, 2. idegen nyelv, számítástechnika.

Az általános iskolából hozott pontszám maximálisan: 50 pont.

Tehát az általános felvételi eljárás keretében 200 pont szerezhető.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának ideje tagozatonként
2019. március 18. (hétfő)

A felvételről ill. elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje
2019. április. 30. (kedd) 

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Károlyi Mihály

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

1139 Budapest, Váci út 89.

Telefon: (+36 1) 320-8427/110
Fax: (+36 1) 320-8427/119 
E-mail: E-Mail Image
Honlap: http://www.karolyi-kozgazd.hu
OM azonosí­tó: 203061

Ugrás az oldal tetejére