Közösségi szolgálat

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.
Wass Albert

Törvényi háttér, dokumentumok

"A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása."

(Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni."

(54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § 2. bekezdés)

 1. A közösségi szolgálat keretei között
  1. az egészségügyi,
  2. a szociális és jótékonysági,
  3. az oktatási,
  4. a kulturális és közösségi,
  5. a környezet- és természetvédelemi,
  6. a katasztrófavédelmi,
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

133. §

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

* az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. (letölthető dokumentumként 1 minta)

Együttműködesi minta

 Együttműködési MINTA

Együttműködési megállapodás

 Együttműködési megállapodás

További dokumentumok (az osztályfőnöktől szerezhető be):

A tanuló jelentkezési lapon sorolja fel azokat a területeket, melyeken tevékenykedni szeretne. A jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia.

Az elvégzett közösségi munkát a tanuló a közösségi szolgálati naplóban vezeti.

A fent említett dokumentumok az adott tanévre szólnak. Amennyiben a tanuló az adott tanévben végzett a közösségi munkával, a naplót az osztályfőnöknek kell leadnia, aki ez alapján a szükséges adminisztrációt elvégzi.