Diákönkormányzat

Itt tájékozódhat a diákönkormányzat tevékenységéről és az aktuális híreiről!

A Károlyi diákönkormányzata sok éve a ballagó tagok miatt meg-megújuló, de állandó lelkesedéssel bíró csapat. A tagok számos évfolyamból kerülnek ki, így képviselik diáktársaikat és szervezik, bonyolítják a munkát. A tágabb szervezeti felépítést tekintve minden osztály ad két szenátusi tagot. Nem kötelezően, de többnyire innen kerülnek ki kiemelkedő munkájukkal, jó tanulmányi eredményükkel a DÖK-ösök.

Az évek során számos olyan programot és eseményt szerveztünk, mely a szokásos gólyabálon és K-faktoron túl hagyománnyá lett (farsang, Halloween buli, szabadulószoba…), de minden évben új és új ötletekkel is gazdagodunk, nem félünk a változástól.

Kerületi, sőt, fővárosi összehasonlításban is dicséretben részesültünk, hiszen ilyen jól működő és lelkes diákönkormányzatot keveset találni. Ez a diákságnak, a támogató intézményi légkörnek és a tanárok példamutató hozzáállásának köszönhető.Tagok 2018/19

2017-18 Farsang

Farsang a károlyiban

Farsang plakát