Szakképzés

A szakképzéssel kapcsolatos információkat és az ahhoz tartozó dokumentumokat, időpontokat itt találja meg. Kattintson a bejegyzésekre, a különböző információk megtekintéséért!


Iskolánk 1963 óta a főváros méltán megbecsült, jó hírű és jó színvonalú intézménye, ahol már az első évfolyamokon végzett diákok gyermekei is nagy számban tanulnak.
Az iskola a „Budapestért"-díj, az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele és a kiemelkedő külgazdasági szakképzést elismerő miniszteri Dicsérő Oklevél büszke tulajdonosa.
Arra törekszünk, hogy diákközpontú, demokratikus, sikerorientált iskolában tanulhassanak tanulóink.
Célunk, hogy valamennyi diákunk az itt eltöltött évek alatt széles körű humán és reálismerettel, korszerű, jól konvertálható, piacképes szakmai tudással, és a kellemesen eltöltött diákévek élményével lépjen ki az életbe.
Tanulmányaik alatt olyan munkaerőpiaci ismereteket, készségeket sajátítanak el, melyek elengedhetetlenek az érvényesüléshez a munka világában.


A közgazdaság és az ügyviteli szakágazatok a gazdaság számára nélkülözhetetlenek.
Az oktatott szakmák zöme jó nyelvtudást igényel, ami megkönnyíti a sikeres munkavállalást az Európai Unió munkaerőpiacán is.
Nyelvoktatásunkban kiemelt szerepet játszik a kommunikatív nyelvi készségek kialakítása.
A sikeres nyelvoktatást multimédiás nyelvi laboratóriumok segítik.
Továbbá lehetőség van az adott nyelvterületen nyelvgyakorlásra.
A magas színvonalú informatika oktatás nyolc számítógépteremben történik.
A korszerű oktatást szolgáló tárgyi feltételek: projektorral, interaktív táblákkal, vezetéknélküli internettel felszerelt tantermek, többezer kötetes szépirodalmi és szakmai könyvtár, folyóiratolvasó, tornaterem, kondicionáló terem, sportudvar, ebédlő, büfé.
A szakképzést záró OKJ vizsgák az országos átlagot meghaladóan sikeresek.
A végzett tanulók egy része a gazdasági felsőoktatásban tovább tanul, másik része munkába áll.Képzési információk 2022

FIGYELEM!

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
Felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatás

jelentkezés és beiratkozás tudnivalók

Információk:

 • Ingyenes, érettségire épülő, 8 hónap alatt elvégezhető képzés.
 • A képzés felnőttképzési jogviszonyban folyik, ezért csak levelező diákigazolvány igényelhető.
  Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.
 • Kezdete: 2022. szeptember 5.
 • Képzés helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 89.
 • Képzési napok a szakmai oktatásban (kontakt órák): hétfői, keddi és csütörtöki napokon 16.00-20.35 óráig
 • Digitális órák, konzultációk: szombatonként egyeztetett napokon és időpontban.
  A tanórákat e-learning, kontaktóra és digitális oktatás keretében tartjuk, a képzési szerződésben megjelölt munkanapokon.
  Az ágazati alapvizsgára felkészítés (189 óra) e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével történik, melyhez szombati napokon konzultációt biztosítunk. A munkavállalói idegen nyelv (25 óra) tananyagának feldolgozása is e-learning keretében történik, amennyiben a jelentkező nem kap belőle felmentést.
  A kontakt órák száma: heti 21 óra.
  Az Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy digitális oktatással (tantermen kívüli – online formában) történik.
 • Jelentkezés:
  a szabad férőhelyek erejéig a kitöltött jelentkezési lap és az érettségi bizonyítvány másolat leadásával lehetséges.

A jelentkezéskor kérjük, szíveskedjen lehetőleg minden adatot megadni.
A jelentkezés csak a beiratkozást követően válik véglegessé.

 • Jelentkezés és beiratkozás az alábbi napokon hosszabb ügyfélfogadási idővel:
  • 2022.07.13-án és 2022.08.17-én 8:00-18:00 óráig
   Beiratkozáshoz szükséges:
   kitöltött jelentkezési lap, adóazonosító kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, és TAJ kártya bemutatása,
   érettségi bizonyítvány másolatának leadása,
   ha van korábbi szakmai, vagy szakképesítés bizonyítvány bemutatása

 • Az előzetes szakmai tapasztalatot, gyakorlatot és szakirányú tanulmány(oka)t kérelem és előzetes tudásmérés alapján beszámítunk. Ezt az igényt a beiratkozáskor lehet jelezni és leadni hozzá a kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt. Kérelem nyomtatványa beiratkozáskor a titkárságon kérhető és tölthető ki.

 • Az új képzési rendszerben a 10. héten ágazati alapvizsgát kell tenni, ami a továbbhaladás feltétele. Egy javítási lehetőség áll rendelkezésre, melyet a 13. héten kell teljesíteni.
  Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Az ágazati alapvizsga alóli felmentést kérelmezni kell az előző pontban leírtaknak megfelelően.

 

 • A mulasztásokra vonatkozó szabályok: A felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint, a szakirányú oktatás maximum 20%-a.

 • Munkavégzés mellett is szerezhet ingyenesen két szakmát. Korábban elvégzett OKJ szakma esetén is beiratkozhat az ingyenes képzésre, ezek nem számítanak bele az ingyenesen megszerezhető két szakmába.
 • A felnőttképzési jogviszonyban töltött évek nem csökkentik a felsőoktatásban ingyenesen igénybe vehető félévek számát.
 • A szakmai vizsga időpontja: 2023. május-júniusi vizsgaidőszak.
 • Szakmai vizsga eredmény alapján történő pontszámítás a szakirányú felsőoktatási felvételin.

 

A szakmáról:

 • A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részlet feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kompetencia elvárás: Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.
 • A szakmával rendelkező:
  • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését 
  • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára 
  • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat 
  • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
  • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
  • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésben;
  • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
  • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
  • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
  • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.
 • Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

Várjuk jelentkezését!

Szakmai vizsgára jelentkezés – 2022. október

Tisztelt Jelentkezők/Vizsgázók!

Szakmai vizsgára jelentkezés – 2022. október

Az őszi vizsgaidőszak szakmai javító- és pótló vizsgáira fogadjuk a jelentkezéseket.

(Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés és
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma)

 

A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31. (szerda)

Helye: Titkárság
2022. augusztusban – szerdánként az ügyeleti napokon 8-16 óráig

Augusztus 29-30-31-ei napokon pedig 8-16 óráig.

 

54 344 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző jelentkezéshez szükséges elhoznia:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megszerzését igazoló középiskolai (piros) bizonyítványt
 • Esettanulmányt köttetve, spirálozva + CD – ha ezt a vizsgarészt még nem teljesítette – vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a szaktanár legalább 50%-ra értékelte
 • bemeneti feltételt igazoló érettségi bizonyítvány másolatot,
 • az előző vizsgán kapott törzslapkivonatot,
 • nyilatkozat, hogy milyen részszakképesítés bizonyítványt vett át korábban, és ennek/ezeknek a másolatát

Az első vizsga és az első javító- és pótló vizsga ingyenes. A további vizsgák esetében vizsgadíjat kell fizetni.
Jelentkezési lapot személyesen lehet kitölteni az iskola Titkárságán.

OKJ vizsgára az jelentkezhet, akinek még nem telt le az első vizsgatevékenység megkezdése óta a vizsga letételére rendelkezésre álló egy éve.

Vizsgaidőpont:

 • Központi írásbeli, központi gyakorlati vizsga: 2022. október 4., 08:00 órától
  (Megjelenés 30 perccel korábban.)

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Szakmajegyzékes 5-0411-09-01) jelentkezéshez szükséges elhoznia:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai oktatás megszerzését igazoló technikumi bizonyítványt
 • Egybeszerkesztett elektronikus portfóliót és a ppt-t – ha ezt a vizsgarészt még nem teljesítette,
 • Bemeneti feltételt igazoló érettségi bizonyítvány másolatot,
 • Az előző vizsgán kapott törzslapkivonatot.

Az első vizsga és az első javító- és pótló vizsga ingyenes. A további vizsgák esetében vizsgadíjat kell fizetni.
Jelentkezési lapot személyesen lehet kitölteni az iskola Titkárságán.

Vizsgaidőpont:

 • Központi interaktív, projektfeladat vizsga: 2022. október 11., 08:00 órától
  (Megjelenés 30 perccel korábban.)

 

Amennyiben legalább a második szakmai javító/pótló vizsgájukra jelentkeztek, díjfizetési kötelezettségük van.

A vizsgadíjak befizetésére a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum pénztárában (1074 Budapest, Dohány u. 65.) van lehetőségük az alábbi nyitvatartás szerint:

hétfő-csütörtök: 8.00–13.00

péntek: 8.00–11.00

A vizsgadíj befizetése átutalással is teljesíthető:

számlaszám: 10032000-00335467-00000000

közlemény: „Vizsgadíj” – vizsgázó neveiskola rövid neve

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakmai vizsgát addig nem kezdhetik meg, amíg a befizetést igazoló dokumentumot be nem mutatják.

 

Várjuk jelentkezésüket!

Szakmák

Szakmai gyakorlat

Tudnivalók az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatról

Az ügyvitel ágazatos tanulóknak a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie. A gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható, a gyakorlaton való részvétel kötelező. A következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és az azt igazoló dokumentumok határidőre történő benyújtása.

A gyakorlat oktatási anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák. A gyakorlat kerettanterv szerinti tananyagáról az iskola tájékoztatja a gyakorlati képző helyet.

A gyakorlat teljesítésének ideje: 2021. június 16. és 2021. augusztus 31. közötti időszak.

A gyakorlat időtartama:

 • 10. évfolyamon 140 óra (4 munkahét)
 • 11. évfolyamon 140 óra (4 munkahét)


Lehetőség szerint 2021. június 21 – július 16. közötti időszakban valósuljon meg a nyári szakmai gyakorlat. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

Az év végén javítóvizsgára bukott tanulóknak is részt kell venniük a gyakorlaton, mert az utólagosan nem pótolható.

A gyakorlat teljesíthető:

 • a szülő által keresett, kamarai engedéllyel rendelkező munkahelyen;
 • az iskola segítségével biztosított munkahelyen.
   

Az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat megvalósítására vállalati munkakörülmények között együttműködési megállapodás alapján van lehetőség.

Tehát a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni legkésőbb folyó év május 31-ig.
 

A szerződés megkötése előtt, a tanuló befogadói nyilatkozatot visz a gazdálkodó szervezethez, aki abban nyilatkozik a szerződéskötési szándékáról.

A Befogadói nyilatkozatot kitöltve, aláírva a szakmai igazgatóhelyettesnek kell átadni.

A választott gyakorlati hely akkor megfelelő:

 • ha az illetékes gazdasági kamara által nyilvántartásba vett (regisztrált képzőhely), vagy a gyakorlat megkezdéséig regisztráltatott,
 • ha eleget tud tenni az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek (oktató, foglalkoztatás, Foglalkozási napló vezetése, ösztöndíj, stb.)

Az együttműködési megállapodás előkészítését a befogadó nyilatkozat alapján az iskola végzi. A tanuló viszi el aláíratni az együttműködési megállapodást.

A kitöltött, aláírt 4 példányos együttműködési megállapodást az iskolába kell visszahozni és az iskola továbbítja a kamara felé. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé és a megjelölt naptól hatályos.

A cégnek jogszabály szerint az adott évben érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosát kell fizetnie a szakmai gyakorlat időtartamára a tanulónak. A pénzbeli juttatás havi mértéke 2021-ben 32.643 Ft/tanuló/hó. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 8151 Ft/tanuló/hét.
 

A 18 év alatti tanulók napi munkaideje 7 óra, a 18 év fölötti tanulók napi 8 órában is teljesíthetik az összefüggő szakmai gyakorlatot.


A tanuló a gyakorlatról Gyakorlati naplót vezet, amelyben minden munkanapról bejegyzéseket köteles tenni.

A gyakorlat alatt vezetett Foglalkozási naplót és az Igazolás nyomtatványát az iskola küldi meg a gazdálkodó szervezetnek.

A gyakorlat végén, a gyakorlóhely értékeli a tanuló munkáját (Gyakorlati napló utolsó bejegyzéseként), amelyet a tanuló az iskolában – az Igazolással és a Foglalkozási napló fénymásolatával együtt - ad le legkésőbb 2021. augusztus 25. napon 12 óráig az iskola Titkárságán.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Igazolás:

Összefüggő szakmai gyakorlat igazolás 10.évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat igazolás 11.évfolyam

Szakmai gyakorlat tartalma:

Összefüggő szakmai gyakorlat tájékoztató 10.évfolyam

Összefüggő szakmai gyakorlat tájékoztató 11.évfolyam

Helyi tanterv 2018

OKJ képzések (2018) Megnéz

 

Közgazdaság

Közgazdaságtan első nyelv 11-12 évfolyam Letöltés
Közgazdaságtan második nyelv 11-12 évfolyam Letöltés
Helyi tanterv gazdasági számítások 11-12 évfolyam Letöltés
Helyi tanterv szakmai érettségi felkészítés 11-12 évfolyam Letöltés

Ügyvitel

Ügyvitel második nyelv 11-12 évfolyam Letöltés
Ügyvitel első nyelv 11-12 évfolyam Letöltés
Etikus vállalkozói ismeretek 11. évfolyam Letöltés
Szakmai szoftverek, e-ügyintézés 11. évfolyam Letöltés
Szakmai érettségi felkészítés 11-12. évfolyam Letöltés

 

 Amennyiben kérdésére nem találta meg a választ írjon nekünk e-mailt!