ÁllományAz ismeretközlő irodalmat a könyvtár szabadpolcos rendszerben, ETO-rendben tárolja, amely egyrészt ajándékba kapott könyvekből áll, másrészt tudatos állományfejlesztés eredménye. A könyvtár jelenleg rendelkezik egy kézikönyvtári-, szépirodalomi résszel és jelentős mennyiségű tankönyvvel. A hivatali segédkönyvtár a könyvtári állománytól függetlenül, az iskola vezetőinél, illetve a gazdasági irodában található letéti könyvtárként. A könyvek mellett időszaki kiadványok is megtalálhatóak.

Jelenleg közel 25 ezer információhordozóval rendelkezünk. Ebből körülbelül 22 ezer a nyomtatott, a többi a multimédia részben található dokumentum.

 1. Kézikönyvtár, időszaki kiadványok
  • általános és szaklexikonok;
  • általános és szakenciklopédiák;
  • szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, atlaszok;
  • a tantárgyaknak megfeleltetett, 13 féle napi-, heti és folyóirat, napilap: elsősorban gazdasági, pénzügyi, természet- és történelemtudományi ismereteket nyújtó témakörökben – valamint általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok;
 2. Ismeretközlő irodalom
  • az alapvizsga, az érettségi vizsga és a szakképesítő vizsga követelményrendszerének megfeleltetett alap- és középszintű irodalom;
  • közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányok.
 3. Pedagógiai gyűjtemény (tanári segédkönyvek)
  • pedagógiai lexikonok, enciklopédiák, fogalomgyűjtemények, szótárak;
  • a pedagógiai programban meghatározott nevelési és - oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalom;
  • oktatási intézmények tájékoztatói;
  • az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumok;
  • a műveltségi területek módszertani segédkönyvei, segédletei.
 4. Szépirodalom
  • érettségi vizsgához és az általános műveltséghez kapcsolódó, illetve a tantárgyak mikrotervében szereplő követelmények teljesítéséhez nélkülözhetetlen művek;
  • házi- és ajánlott olvasmányok több példányban;
  • a nevelési program megvalósításához szükséges alkotások;
 5. Tartós tankönyvek
  • az iskolában tanított valamennyi tantárgy tanulásához szükséges tankönyv;
  • jelentős idegen nyelvi állomány: a nyelvtanuláshoz szükséges legfontosabb nyelvkönyvek, segédkönyvek, a sikeres nyelvvizsgához szükséges dokumentumok is olvasóink rendelkezésére állnak.
 6. Multimédia
  • hangkazetták;
  • CD-k, DVD-k;
  • CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok;
  • videokazetták;
  • elektronikus dokumentumok.


Kapcsolódó képek