GyűjtőkörAz állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszeréből indultunk ki, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját.

A tananyagon túlmutató érdeklődés kielégítésére iskolán kívüli lehetőségeket is figyelembe veszünk (például a Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai fiókkönyvtárát, és a számítógépes hálózaton elérhető információkat) az oktató-nevelőmunkához rendszeresen szükséges állományrészek fejlesztését azonban minden körülmények között folyamatosan biztosítani kell.Kapcsolódó képek