Öko beszámoló 2018/2019 2.Öko beszámoló

2018/2019

2. félév

A Föld napja alkalmából plakátpályázatot hirdettünk, külön kategóriában a Károlyisoknak, külön a centrum iskoláinak. Az eredmények:

Károlyisok:

A tanulók különböző technikákkal négy témakörben készítettek jobbnál-jobb plakátokat,
A globális felmelegedés problémái”, „A szelektív hulladékgyűjtés iskolai népszerűsítése”, „Az energiatakarékosság népszerűsítése”, „A megújuló energiaforrások használatának népszerűsítése”.

Nehéz, de ugyanakkor örömteli munka volt a zsűrizés, Köszönjük Hűvös Tamás és Bácsiné Király Lili kollégák szakértői segítségét.

 1. helyezett: Csikós Melissza 12.c
 2. helyezett Holicza Viktória 12.b
 3. helyezett Major Anna 12.b

A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagiskoláiból rengeteg színvonalas pályamű érkezett, jó látni, hogy a diákok ilyen felelősségteljesen gondolkodnak a környezetről. Eredmények:

„A globális felmelegedés problémái”

 1. helyezett: Imre Virág 10.c „Te is választhatsz!” című plakátja,
  BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma
 2. helyezett: Galántai Vivien 10.F, BGSZC Budai Középiskolája
 3. helyezett: „Vidrák” csapat: Radnai Vanessza –Pelles Dorottya –Földvári Mónika, 9.d, BGSZC Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

„A szelektív hulladékgyűjtés iskolai népszerűsítése”

 1. helyezett: Bakó Flóra 9.b „A bőség árnyoldala” című plakátja, BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
 2. helyezett: „BAVANA” csapat: Bartha Laura –Varga Petra - Nagy Dorottya 9.a
  „Vizek szennyezése” című plakátja, BGSZC Budai Középiskolája
 3. helyezett: Magyari Karina Zita 11b, BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

„Az energiatakarékosság népszerűsítése”

 1. helyezett: Dvorák Réka 10.F, BGSZC Budai Középiskolája
 2. helyezett: Darab Szonja 10E, BGSZC Budai Középiskolája
 3. helyezett: Petes Aletta 10 F, BGSZC Budai Középiskolája

„A megújuló energiaforrások használatának népszerűsítése”

 1. helyezett: Dakó Viola 10.F, BGSZC Budai Középiskolája
 2. helyezett: „Tavasz” csapat: Vámosi Adrien –Szitkó Erika Viktória 11.a:
  „Vigyázz Rám!” című plakátja, BGSZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 3. helyezett: Kovács Fanni – Oláh Dorina 9b, BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

Különdíj:

Tóth Bálint 11.d, BGSZC Budai Középiskolája

Egy nyelvi projekt keretében a 10.a osztály tanulói maguk tervezték meg a Nyelvi tehetségek termének festését, és ők maguk végezték el a munkát. Nagyon szép lett J

A Szakmák éjszakáján a leendő kilencedikeseknek és az érdeklődőknek műhelyfoglalkozást tartottunk „Környezettudatos gazdálkodás” címmel.

Nagyon sok projekt zajlott a 2.félévben.  Egy csoport Norvégiában szerezhetett tapasztalatot a környezetvédelmi kérdésekről egy diákcsere keretében. A Határtalanul programban is hasonló tapasztalatot szerezhetett egy csoport Rimaszombaton, egy csoport Csíkdánfalván.

Február 24-e és 26-a között az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Pest Megyei Europe Direct iroda szervezésében Kristin László részt vett egy középiskolai tanároknak szervezett Európai Uniós tematikájú továbbképzésen, Az első napon az Európai Bizottságban, a másodikon pedig az Európai Parlamentben szerveztek számukra különböző előadásokat (a témák között szerepelt az oktatásügy, a menekültválság, az uniós támogatások kérdése, vagy épp az Európai Parlament működése), illetve találkozhattunk és beszélgethettünk a Parlamentben dolgozó (más-más pártokhoz tartozó) magyar képviselőkkel, valamint Navracsics Tibor úrral, az Európai Bizottság magyar tagjával, az oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztossal.

Egy csoport Bécsben járt, az Európai Unió Házában, itt a diákok önrendelkezési jogáról is szó esett, illetve a diákok aktív társadalmi részvételéről.

Az Adj egy ötöst! pályázat keretében Gyenge Gyöngyvér és Kuli Anna tanárnők egy két napos képzésen vettek részt, amelynek témája a Fogyatékkal élők elfogadása, iskolai integrációja. 

A tanultakat a kollégákkal és a diákokkal megosztották, egy osztály pályázott is.

A tanév végi osztálykirándulásokon sok osztály környezetvédelmi területeken kirándult, illetve az öko szemlélet jegyében szervezték meg az utazást, szállást, ellátást.

Ebben a félévben is megtartottuk a tavaszi nagytakarítás napját, gondoztuk a könyvtárban az öko polcot, illetve a folyosón az „Végy egy könyvet, tégy egy könyvet!” polcot, az iskola honlapján a „Zöld híreket”, a filmklubban öko szemléletű filmeket nézhettünk.

Tartjuk a kapcsolatot öko iskolákkal, öko fórumokon keresztül.

Benyújtottuk Örökös Ökoiskola pályázatunkat, melynek elbírálása folyamatban van.

Az egészséges életmód legnagyobb szószólója a Testnevelési és informatika munkaközösség, Kecskés Márta munkaközösség –vezető félévi beszámolójából idézek néhány részletet:

Részletek a Testnevelés és informatika munkaközösség év végi beszámolójából

 2018/2019-es tanév

“A tested a poggyász, amit egész életeden keresztül hordanod kell. Minél több a felesleg rajta, annál rövidebb az út.” (Arnold H. Glasgow)

Sportstratégiánk a régi…

            „Az egészséges életmódra nevelés okán felértékelődött a mindennapos testnevelés fontossága, mely a helyes táplálkozáson keresztül, a napi sportoláson át vezethet a jobb életminőség kialakulásához.

Iskolánk ÖKOISKOLA, melyben a fejlesztő munkánk lényege, nem lehet más, mint a környezettudatosan cselekvő generáció kinevelése. A fenntarthatóság pedagógiai elveinek betartása az iskolai élet minden területén megtapasztalható intézményünkben. Szűkebben a testnevelés területén pedig az egészséges táplálkozás megtanításával, a mindennapos testedzés fontosságának tudatosításával egy egészséges felnőtt nevelése a célunk.

Mindjárt a tanév elején csatlakoztunk iskolánk az "Európai Diáksport Napja" programhoz, melyben tanulóink nagy része részt vett. A 2019 méter futás + 120 perc testmozgás minden diák részére teljesíthető feladatnak tűnt.

A fenntarthatóság jegyében a tavalyi tanévhez hasonlóan diákjaink ebben a tanévben is gondoskodhadtak a sportudvar tisztán tartásán, a falevelek összesöprésével és összegyűjtésével is hozzájárulhattak környezetük szebbé tételéhez, illetve a belső udvarban a két gesztenyefáról lehulló gesztenye tömeggel is bíbelődhettek.

Természetesen munkaközösségünk felügyelte ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtést, a sportudvaron is elhelyeztünk PET palackok gyűjtésére alkalmas külön edényt, a faleveleket is külön zsákokba gyűjtötték a tanulóink. A takarékos energia felhasználásra is fokozottabban odafigyeltünk. Az áram, illetve a víz használat takarékossági alapelveit követve meg akartunk és meg akarunk felelni az elvárásoknak.

Az egészségfejlesztés területén kapcsolatunk az iskolaorvossal, a védőnővel folyamatos munkát igényelt a teljes tanévre vonatkozóan, de az elmúlt években is a jó kommunikációnak köszönhetően megoldottunk minden felmerülő problémát.

Az egészséges táplálkozás a minőségi élet fontos tényezője. Ezt nem győztük hangsúlyozni diákjainknak. Tanácsainkat a személyes megbeszéléseken túl az „Egészségfal” -at változó tartalmú és témájú cikkekkel és különböző ismeretterjesztő anyagokkal bővítettük, melyet minden tanuló elolvashatott.  Az "Egészségfalon" drogmegelőzéssel kapcsolatos olvasni valót is találhattak diákjaink.

Iskolánk mindennapos testnevelési programja a helyi lehetőségeket megragadva, illetve azokat kibővítve diákjaink részére a teljes tanévben biztosította a rendszeres testmozgást. A sportmozgásokon keresztül igyekszünk diákjaink azon tulajdonságait fejleszteni, melyek összességében a tanulás folyamatához elengedhetetlenek. Iskolán kívüli sportversenyekkel bővítettük a sportolási lehetőségeket. Az utcai futóversenyek ebben a tanévben is arattak. A 30%-os feladatok is a sportoláshoz, az egészséges életmódra nevelés irányába mutattak.

Iskolánkban kiemelt fontossággal bírtak a különböző játékok, melyeknek nevelő erejében hiszünk, s melyek segítségével mozgásra tudjuk bírni a lustább tanulókat is. A vereség és győzelem feldolgozása, a szabályok betartása FONTOS, az élet minden területére igaz, így mindenképp hasznossá válhat megtanulásuk.

Szeretnénk hinni, hogy a testnevelés órákon való részvétel öröm minden diák számára,  nem pedig büntetés a tanítási órákon való részvételt.

Az egészséges testi-lelki egyensúly megteremtése a sportmozgáson keresztül annak eszközeivel igenis lehetséges, csak dolgoznunk kell rajta. A mozgásszegény életmód kialakulása, jelenléte sajnos megmutatkozik a középiskolába kerülés után, a NETFIT teszt eredmények kapcsán, kimondottan az aerob fittségi profil (állóképességi teszt) és a testösszetétel - tápláltsági profil (testzsír %) tesztjében. Ezen eredményeken tudjuk változtatni szükséges! Még mindig! Megjegyezni szeretném, hogy mind két teszt esetében csökkent azon tanulók létszáma, akik a fokozott fejlesztésre szoruló kategóriába kerültek.

Célunk tehát nem lehet más, mint a lehetőségeink számbavétele, majd utána minden tanuló számára biztosítani: az "egészség hosszú távú megőrzésének" folyamatában való részvételt, ezen keresztül egy jobb felnőttkori életminőség kialakítását.

A 3+2 órás mindennapi testnevelés struktúrát a következő tanévben is folytatni kívánjuk, bővíteni a lehetőségek körét. A testnevelési órákat, illetve a délutáni tömegsport órákat a kötelezőn túl színesíteni szeretnénk korcsolyázási programokkal is. Csatlakoztunk újra, a "Szakmák Éjszakája" országos programhoz is, melyen a szellemi tevékenységet fűszereztük egy kicsit játékos sportmozgásokkal, ezáltal is színesebbé varázsolva az estét.

A régebbi, már hagyományként visszatérő sportprogramokon, centrumos és budapesti sportversenyeken való részvétellel iskolánk részére szinte már kötelező. A tömegsport órákon a felkészülés biztosított volt.

A tanév során ismét megrendezésre kerültek a Károlyi napi sportversenyek, melyet diákjaink mindig nagyon várnak.

(…) S végül essen szó a délelőtti testnevelés órákról is, mely az oktató-nevelő munkánk nagyobb szeletét teszi ki, s melyeknek kiemelkedő feladata továbbra is az iskolánkban tanuló diákok személyiségfejlesztése, olyan életképes fiatalok nevelése és felkészítése, akik biztosan megállják helyüket az életben. Támogatni kívánjuk tanulóink sokoldalú testi fejlődését, koordinációs és kondicionális képességeik fejlesztését egyaránt. A kondicionális képességek között az állóképesség fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak. A sportági mozgáskészségek elsajátításánál az élvezetes játék kialakítása érdekében fontosnak tartjuk a különböző sportági technikák helyes és precíz végrehajtását. Meg kívánjuk értetni diákjainkkal, hogy a különböző sportági tevékenységek elsajátítása akár tornateremben, akár szabadtéren történik is, az egészségük megtartása szempontjából kiemelt fontosságú.

            Tanulóinknak ismerniük kell saját testük működését, tudniuk kell, hogy és miképpen járulhatnak hozzá a mindennapi testedzéssel és a szabad levegőn tartózkodással annak testi és szellemi fejlődéséhez. Célunk, e gondolatok tudatosítása minden tanulóba.”

(…)

Versenyek és egyéb sport programok

Ebben a tanévben tanulóink a korábbi évekhez hasonlóan több féle szervezésben megrendezett  sportversenyen is részt vettek. Népszerű volt a különböző futóversenyeken való részvétel folyamatosan emelkedő létszámmal. Tanulóink már vállalkoztak hosszabb távok teljesítésére is.  Fő szervező tanárok most is Pók Edina és Kecskés Márta tanárnők voltak. Összességében nézve a lehetőségeinket kihasználtuk, a résztvevő diáklétszámmal elégedettek lehetünk.

Ebben a tanévben a testnevelői munkaközösség is megpróbálkozott versenyszervezéssel több centrumos iskola részvételével. Asztalitenisz versenyt rendeztünk decemberben „Mikulás” kupa elnevezéssel. Sok iskola és tanuló nevezett, terveink szerint az új tanévben is megismételjük a programot..

A második félév kiemelkedő feladata a szakmák éjszakájának megszervezése volt. A tavalyi évhez hasonlóan nagyon élveztünk a leendő kilencedikes diákokkal együtt a közös sportolás örömét. Asztalitenisz versenyen lehetett benevezni. Kiemelt számmal vettek részt a szakmák éjszakáján diákjaink, köszönhetően annak, hogy iskolánk folyamatosan bővíti a ping-pong asztajainak számát, így egyszerre már öt asztalon lehet játszani.

A második félévben a verseny palettánk bővült a Csepelen megrendezésre került mezei futóversennyel, illetve visszatértünk az atlétikához is.

Az EU futóversenyen másodszor vettünk részt, most négy tanulóval, azaz két párral. Váltó futással teljesítették a 15 km-es teljes távot a belvárosban, 7,5-7,5 km-t futottak fejenként. A különböző városi futóversenyekről az idén sem hiányoztak tanulóink, a résztvevő diákjaink létszáma fokozatosan emelkedik.

2018 19

 

Informatika

 

ÖKOiskola  jelleg megvalósulása az informatika oktatásában

A környezetvédelemmel, a vizeink védelmével, a hulladékhasznosítással kapcsolatos témájú szövegekkel, levelekkel, táblázatokkal, rendszeresen találkozhattak tanulóink a tanórák alkalmával, melyek értelmezését sem mulasztottuk el.

A fogyasztással, a hulladékhasznosítással és egyéb gyakran említett témákkal kapcsolatos feladatokat állandóan szerepeltették kollégáink az informatika órákon feldolgozásra szánt feladatok során (word, excel, adatbázis-kezelés, prezentáció); már csak azért is, mivel gyakran előforduló téma a különböző verseny és érettségi feladatokban is.

Tanóráink során az iratok nyomtatásával kapcsolatban fokozottan hangsúlyt fektettünk arra, hogy csak indokolt esetben – körültekintő ellenőrzés után – nyomtassunk.

Tekintettel arra, hogy tanóráink számítógépteremben zajlanak, nagy figyelmet fordíttatunk a gépek, berendezések állapotának megóvására. Kerültük, hogy a használaton kívüli számítógépek, oktatási segédeszközök bekapcsolt állapotban maradjanak. A dupla-órák szüneteiben a kisebb energia-felhasználás miatt a gépeket hibernált állapotba helyeztük, minden tanuló figyelmét folyamatosan felhívtuk az energiapazarlás elkerülésére.  A termekben és az általunk kapcsolható folyosórészeken a mesterséges fényforrásokat csak indokolt esetben kapcsoltuk be. A számítógéptermekben enni, inni szigorúan tilos volt, a táskákat pedig tanulóinknak a szekrényeikben kell elzárniuk az órák alatt.

Felhívtuk tanulóink figyelmét arra, hogy a folyosói ügyelet alatt se feledkezzenek meg a berendezések állagának és tisztaságának megóvásáról, a környezethez való felelősségteljesebb viszonyulásra pedig folyamatosan figyelmeztettük őket.

Fontosnak tartottuk és tartjuk a személyes példamutatást is minden alkalommal.

Kiemelt feladatunk volt, felhívni a diákok figyelmét arra vonatkozóan, hogy az elhasznált, elöregedett hardvereket, elemeket, használt filctollakat ne dobják be egyszerűen a szemetes edénybe, hanem szállítsák a megfelelő gyűjtőhelyekre.

A fenti gondolatok és tettek, igyekezetek határozottan rámutatnak azon törekvéseink fontosságára, hogy a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének egyre fontosabb szerepe van a mindennapi életünkben. A környezettudatos magatartás, a környezetvédelem mindannyiunk jelene és egyben jövője is, ezért iskolánk kiemelt feladatként viszonyult e témához.

Célunk nem változott: a környezettudatos nevelés, és a környezeti kompetenciák fejlesztése.”

Budapest, 2019. június 20.

Gyenge Gyöngyvér

nyelvi és öko munkaközösség-vezetőKapcsolódó képek