Pestalozzi Program beszámolóit itt olvashatodNorvégiai képzésen járt Tóth Tihamér kollégánk, melynek témája a sokszínűség és a befogadó iskola mó

Szeptemberben lehetőségem nyílt részt venni az Európai Tanács (Council of Europe) Pestalozzi programjának egyik tréningjén. A tanfolyam Norvégiában, Drammen nevű kis városban került lebonyolításra, festői környezetben. A programon 19 fő vett részt, akik 16 különböző országból érkeztek (tanárok és iskolaigazgatók egyaránt). A feldolgozásra került téma: „Valuing diversity and inclusive schools”. A tréning szerves részét képezte a témakörhöz kapcsolódó kulcsfogalmak részletes ismertetése, megvitatása. Ezen kívül feladatunk volt még a pedagógusok felkészítése, munkájának segítése egy sokszínű és soknemzetiségű Európában. Továbbá az ebből a sokszínűségből és sokféleségből származó kulturális értékek kiaknázásának elősegítése.


A szemináriumok során ötleteket és segítséget kaptunk arra is , hogy hogyan kezelhetünk problémákat, konfliktusokat, amelyek egy sokszínű diákpopulációban előfordulhatnak. Rövid betekintést tehettünk egy soknemzetiségű Norvég általános iskola mindennapjaiba, ahol tájékoztatást kaptunk számos, a pedagógiai munkájuk során használt módszerről.

Kiváló lehetőség és élmény volt számomra, hogy egy ilyen nemzetközi csoportban nagyszerű kollégákkal megismerkedhettem, együtt dolgozhattam és ismereteket, tapasztalatokat szerezhettem tőlük.

Ezúton szeretném megköszönni munkatársaimnak, a pályázatíró munkaközösségnek és mindenkinek, aki segített, hogy a tréningen részt tudjak venni.

Kuli Anna tanárnő beszámolója a Pestalozzi nyári egyetemről

Idén részt vehettem a Pestalozzi nyári egyetemen Bad Wildbad-ban, az Európa Tanács (Council of Europe) jóvoltából.


A nyári egyetem, melynek témája "Competences for a democratic culture: from onlookers to engaged and active citizens", olyan tanári stratégiákat és kompetenciákat igyekezett kialakítani és felszínre hozni, amelyek segítenek egy demokratikusabb osztály és tanóra kialakításában. 10 napon át 39 ország képviselői (tanárai) olyan foglalkozásokon vehettek részt, amik megmutatták, hogyan lehet az Európa Tanács irányelveit és elképzeléseit, és legfőképpen a nemrégen elfogadott "Competences for a Democratic Culture" keretprogram irányelveit, a mindennapi gyakorlatba átültetni. A szemináriumok és előadások a demokratikus értékek átadását, és ebben a folyamatban a pedagógia és a tanárok szerepének a fontosságát igyekezett kiemelni.

Kivételes élmény és szakmai fejlődés volt ez a néhány nap. Köszönet mindenkinek, aki segített, hogy részt vehessek az egyetemen.

Kuli Anna